Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
5

De inrichting en het bijhouden van de registers alsmede het gebruik en de uitwisseling van de gegevens worden nader geregeld in generale regeling 2.