Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
3

Het landelijke ledenregister bevat de gegevens van allen die tot de gemeenschap van enige gemeente behoren, als bedoeld in artikel 2-1 en bevat tevens de gegevens van hen die op hun verzoek in het landelijke ledenregister zijn opgenomen, naar regels in generale regeling 2 gesteld.