Ordinantie 2 De gemeenten

 

I. Wie tot een gemeente behoren

Artikel 3.

Ledenregistratie

Lid
1

Om te kunnen beschikken over persoonsgegevens ten behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord kent de kerk een ledenregister, onderscheiden in de lokale ledenregisters, het landelijke ledenregister en het register van evangelisch-lutherse leden.