Ordinantie 8 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente

 

Artikel 6.

Vervulling van de roeping in een relatie van wederkerigheid

Lid
2

De zorg en de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van deze contacten berust bij de kerkenraad.