Ordinantie 8 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid van de gemeente

 

Artikel 1.

Samenhang en eigenheid

Lid
6

Met het oog op zijn verantwoordelijkheid voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid laat de kerkenraad zich voorlichten en bijstaan door de organen van de kerk die op deze terreinen werkzaam zijn.