Ordinantie 7 Het heilig avondmaal

 

Artikel 2.

De toelating tot het avondmaal

Lid
3

Zij die tot een andere gemeente van de kerk behoren, worden door de kerkenraad toegelaten tot het avondmaal overeenkomstig het in lid 2 ten aanzien van de leden van de gemeente bepaalde.