Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 3.

De bediening van de doop

Lid
4

Doopvragen worden bij de doop van een kind beantwoord door de ouders of verzorgers dan wel — indien omstandigheden dat wenselijk maken — door anderen die bereid zijn (mede)verantwoordelijkheid te dragen voor de geestelijke vorming van het kind.
Doopvragen kunnen daarnaast beantwoord worden door anderen die als doopgetuigen optreden.