Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 8.

Het kerkgebouw

Lid
1

De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters.