Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 7.

De koster

Lid
1

Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster.