Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 6.

De kerkmusicus

Lid
3

De kerkmusicus wordt hetzij op arbeidsovereenkomst hetzij op basis van vrijwilligheid aangesteld volgens de bepalingen van de generale regeling voor de kerkmusici.