Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 6.

De kerkmusicus

Lid
2

De kerkmusicus wordt benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit de leden van de kerk. De aanstelling van de kerkmusicus geschiedt door het college van kerkrentmeesters.