Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 5.

De voorganger

Lid
3

Indien de kerkdienst niet geleid wordt door een aan de gemeente verbonden predikant, nodigt de kerkenraad een andere bevoegde voorganger uit om de kerkdienst te leiden.