Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 4.

Andere levensverbintenissen

Lid
1

De kerkenraad kan − na beraad in de gemeente − besluiten dat ook andere levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.