Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 3.

Het huwelijk

Lid
8

Alleen een naar burgerlijk recht tot stand gekomen huwelijk kan worden ingezegend.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 5-3-8, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.