Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 3.

Het huwelijk

Lid
7

De kerkenraad kan een trouwboek bijhouden, waarin hij de namen van hen van wie het huwelijk is ingezegend inschrijft.