Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 3.

Het huwelijk

Lid
4

De trouwdienst wordt ten minste twee weken van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt met vermelding van de namen van hen van wie het huwelijk zal worden ingezegend.