Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 3.

Het huwelijk

Lid
1

De inzegening van een huwelijk van man en vrouw als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht geschiedt in een kerkdienst.