Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 2.

Bijzondere bepalingen

Lid
1

In een getijdendienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kan worden afgeweken van het in artikel 1-5 bepaalde. Alle leden van de gemeente kunnen worden uitgenodigd in deze dienst voor te gaan.