Ordinantie 5 De eredienst

 

Artikel 1.

De eredienst

Lid
5

De verantwoordelijkheid van de kerkenraad voor de kerkdiensten wordt tot uitdrukking gebracht in de ambtelijke aanwezigheid van leden van de kerkenraad naast de voorganger.