Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 21.

Les Eglises Wallonnes

Lid
4

De visitatie in de Waalse gemeenten vindt plaats door de door de Réunion Wallonne volgens ordinantie 10-3-4 benoemde visitatoren.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-21-4, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.