Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 17.

Ringverbanden

Lid
1

Het breed moderamen van de classicale vergadering kan op verzoek van een aantal kerkenraden of wijkkerkenraden de betrokken gemeenten samenbrengen in een ringverband.
Het breed moderamen van de classicale vergadering kan ook een gemeente of wijkgemeente die behoort tot een aangrenzende classis, in zulk een ringverband opnemen wanneer daarom wordt verzocht door haar kerkenraad of wijkkerkenraad en met goedvinden van het breed moderamen van de betrokken classicale vergadering.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-17-1, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.