Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 16.

Werkwijze

Lid
8

De classicale vergadering en haar breed moderamen worden in hun arbeid ondersteund vanuit de dienstenorganisatie van de kerk.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 4-16-8, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.