Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 14.

Samenstelling

Lid
4

Bij verhindering van een afgevaardigde wijst de kerkenraad uit zijn midden een vervanger aan.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-14-2 t/m 4, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.