Ordinantie 4 De ambtelijke vergaderingen

 

III. De classicale vergadering

Artikel 14.

Samenstelling

Lid
2

Elke kerkenraad of wijkkerkenraad vaardigt uit zijn midden één ambtsdrager af.
De classicale vergadering kan in de regeling voor haar wijze van werken bepalen dat elke kerkenraad of wijkkerkenraad uit zijn midden twee ambtsdragers afvaardigt.
Bij toepassing van artikel 6-4 kan in de plaatselijke regeling worden vastgelegd dat de kerkenraad uit zijn midden één ambtsdrager afvaardigt.
De afgevaardigden worden aangewezen voor vier jaar.
Elk jaar treedt een vierde van het aantal leden van de classicale vergadering af.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 4-14-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.