Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

I. De verkiezing van ambtsdragers in de gemeente

Predikanten

Artikel 5.

De beroeping van predikanten

Lid
7

De bevestiging dan wel de verbintenis vindt plaats in een kerkdienst met gebruikmaking van een daarvoor bestemde orde.
De bevestiging in het ambt van predikant geschiedt onder handoplegging.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-5-7, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.