Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De kerkelijke medewerkers

Artikel 28.

De kerkelijke medewerkers

Lid
1

Onder de regeling voor de rechtspositie van de kerkelijke medewerkers vallen:
− de predikanten in algemene dienst;
− de kerkelijk werkers;
− zij die in enige functie in gemeente of kerk werkzaam zijn op arbeidsovereenkomst.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-28-1, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.