Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Predikanten voor gewone werkzaamheden

Artikel 21.

Ontheffing van het ambt

Lid
3

Aan de onthevene wordt een wachtgeld toegekend met inachtneming van de bepalingen van de generale regeling rechtspositie predikanten.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-21-3, besluit generale synode, d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.