Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

Lid
2

De predikanten van de kerk worden onderscheiden in dienstdoende predikanten en predikanten buiten vaste bediening.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 3-15-2, besluit generale synode d.d. 23 september 2011, ingegaan 1 januari 2013.