Ordinantie 10 Het opzicht

 

III. Het opzicht over belijdenis en wandel

Artikel 7.

Het opzicht van de ambtelijke vergaderingen

Lid
4

Zij die met het opzicht zijn belast, horen — in daarvoor in aanmerking komende gevallen — de synodale commissie van de evangelisch-lutherse synode.