Ordinantie 10 Het opzicht

 

III. Het opzicht over belijdenis en wandel

Artikel 6.

Algemeen

Lid
2

Geven iemands belijdenis en wandel of vervulling van ambt of bediening aanleiding tot bijzondere bemoeienis, dan vindt deze eerst plaats door pastorale samenspreking en vermaan.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 10-6-2, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.