Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
88 ELK

Tot 1 mei 2014 kan de classicale vergadering een besluit als bedoeld in ord. 2-19-2 voorzover het een evangelisch-lutherse gemeente betreft, slechts nemen met instemmend advies van de evangelisch-lutherse synode (zie ook ovb. 298).1


1 Wijziging overgangsbepaling 88 (verw. ovb. 298), besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.