Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
87 NHK GKN

De streekkerkenraad als bedoeld in ord. 2-22 HKO resp. de kerkenraad die de leiding heeft bij de streekgemeente als bedoeld in ubp. 35-3 GKO, blijft bevoegd in de zaken die hem krachtens de hervormde resp. de gereformeerde kerkorde waren toevertrouwd, totdat de plaatselijke regeling is aangepast overeenkomstig het in ord. 2-17-8 bepaalde, uiterlijk op 1 januari 2005.