Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
86 ELK

Een huisgemeente als bedoeld in ordening B art. 7 LKO is met ingang van 1 mei 2004 een huisgemeente als bedoeld in ord. 2-17-4. De taken van de kerkenraad van de streekgemeente worden vervuld door de kerkenraad van de gemeente waartoe de huisgemeente behoort.