Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
84 NHK GKN

Een procedure tot vorming van een streekgemeente als bedoeld in ord. 2-19 HKO en in art. 35.3 GKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-17.