Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
81 NHK

Een procedure tot de vorming van een buitengewone wijkgemeente als bedoeld in ord. 2-10a HKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-16-8.