Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
77 NHK GKN ELK

Een predikant die op 30 april 2004 is verbonden aan een gemeenschappelijke predikantsplaats als bedoeld in ord. 2-7-1 HKO, die verbonden is aan de beide kerken die een combinatie hebben gevormd als bedoeld in ubp. 16.1 sub 5 GKO of die verbonden is aan de combinatie van gemeenten als bedoeld in ordening B art. 10.4 LKO wordt met ingang van 1 mei 2004 geacht te zijn verbonden aan de gemeenten gezamenlijk als bedoeld in ord. 2-15-1.