Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
76 NHK

Waar gemeenten voor 1 mei 2004 zijn opgenomen in een pastoraal verband als bedoeld in ord. 2-32 HKO, gelden zij met ingang van die datum als een combinatie van gemeenten als bedoeld in ord. 2-15, met dien verstande dat de overeenkomst als bedoeld in ord. 2-32-6 HKO van kracht blijft, behoudens latere wijziging door de classicale vergadering met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-15 (zie ook ovb. 298).1


1 Wijziging overgangsbepaling 76 (verw. ovb. 298), besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.