Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
73 GKN

Een procedure tot de opheffing van een gemeente als bedoeld in ubp. 42-V GKO, waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die datum beëindigd. Het breed moderamen van de classicale vergadering meldt de betrokken kerkenraad dat desgewenst een verzoek tot samenvoeging met een andere gemeente kan worden ingediend.