Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
72 NHK GKN ELK

Een procedure tot samenvoeging als bedoeld in ord. 2-6 HKO, ubp. 42-IV GKO en ordening B art. 13.1 LKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-14.