Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
71 ELK

Tot 1 mei 2014 kan het besluit tot vorming van een nieuwe evangelisch-lutherse gemeente slechts genomen worden met instemmend advies van de evangelisch-lutherse synode.