Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
70 NHK

Een procedure tot vorming van een deelgemeente als bedoeld in ord. 2-10b HKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaald in ord. 2-13-6.