Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
66 GKN

Een procedure om te komen tot splitsing van een gemeente als bedoeld in ubp. 42-III GKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-13 en ord. 2-19.