Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
65 NHK GKN ELK

Een procedure tot de vorming van een nieuwe gemeente als bedoeld in ord. 2-4 HKO, ubp. 42-II GKO en ordening B art. 9.1 LKO waarover op 1 mei 2004 nog geen beslissing werd genomen, wordt met ingang van die datum voortgezet met inachtneming van het bepaalde in ord. 2-13 en ord. 2-19.