Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
64 NHK GKN ELK

Een hervormde gemeente, een gereformeerde kerk en/of een evangelisch-lutherse gemeente die voor 1 mei 2004 een brede interkerkelijke samenwerking (federatie) zijn aangegaan gelden met ingang van die datum als gemeenten die nauw samenwerken als bedoeld in ord. 2-11-6. Met ingang van 1 mei 2004 is op hen de generale regeling voor samenwerking en federatie van toepassing.
Bestaande federatieovereenkomsten met de daarbij behorende afzonderlijke regelingen dienen zo spoedig mogelijk te worden aangepast aan de bepalingen van de kerkorde. Tot de datum waarop de aangepaste federatieovereenkomst met de daarbij behorende afzonderlijke regelingen zijn vastgesteld, blijven de bestaande regelingen van kracht, doch uiterlijk tot 1 januari 2005.