Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
60 ELK

Tot 1 mei 2014 kan de in ord. 2-11-3 bedoelde wijziging, wanneer het een evangelisch-lutherse gemeente betreft, slechts plaatsvinden met medewerking en goedvinden van de classicale vergadering en met instemmend advies van de evangelisch-lutherse synode (zie ook ovb. 298).1


1 Wijziging overgangsbepaling 60 (verw. ovb. 298), besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013).