Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
58 GKN

Gereformeerde kerken die op 1 mei 2004 het ledenbestand van de gemeente nog niet ter beschikking hebben gesteld van de generale synode, zijn gehouden daartoe zo spoedig mogelijk over te gaan; het ledenbestand wordt ter beschikking gesteld uiterlijk met ingang van de datum die in overleg met de instantie die namens de generale synode de ledenregistratie verzorgt, wordt bepaald.
Zolang het ledenbestand nog niet ter beschikking is gesteld zijn de betreffende gemeenten gehouden in elk geval de mutaties met betrekking tot de verhuizing en overgang van hun leden naar een andere gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland aan de generale synode ter beschikking te stellen.