Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
57 GKN

De niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente, worden, voorzover zij op 1 mei 2004 als zodanig geregistreerd zijn bij de gemeente, geacht te zijn ingeschreven in het in ord. 2-8 bedoelde register.