Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 2

No.
53 NHK GKN ELK

Leden van andere kerken die voor 1 mei 2004 als gastlid zijn ingeschreven bij een gemeente van de NHK, de GKN of de ELK, zijn gastleden als bedoeld in ord. 2-3.
Zij die voor 1 mei 2004 als gastlid in een gemeente van de NHK, de GKN of de ELK zijn ingeschreven en als dooplid of belijdend lid behoren tot een andere gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, kunnen in afwijking van het in ord. 2-3-2 bepaalde als gastlid ingeschreven blijven.