Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Slotbepalingen

No.
298

Voor zover door de wijzigingen van de kerkorde in het kader van de evaluatie kerkorde verantwoordelijkheden en taken zijn overgegaan van de classicale vergadering naar het breed moderamen van de classicale vergadering, gaan deze met ingang van dezelfde datum ook over met betrekking tot de in de overgangsbepalingen geregelde verantwoordelijkheden en taken.1


1 Aanvulling overgangsbepalingen, overgangsbepaling 298, besluit generale synode d.d. 19 april 2012, ingegaan 1 januari 2013.