Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 12

No.
268 GKN

Een revisieverzoek dat op grond van art. 31 GKO is ingediend bij een kerkenraad, dat op 1 mei 2004 nog niet is afgehandeld en dat niet door de indiener wordt ingetrokken, wordt door de kerkenraad afgehandeld zonder dat een beroep gedaan kan worden op ord. 12-12-5.